Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Nội
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội